Certificeringen

Het door Hotim geïmporteerde hout voldoet aan EUTR en is afkomstig uit goed beheerde bossen, die onafhankelijk zijn gecertificeerd volgens de regels van onderstaande organisaties:


Certificeringsystemen (keurmerken)
  

FSC® is een wereldwijde organisatie die opereert zonder winstoogmerk met een grote naamsbekendheid. Het FSC-certificaat garandeert dat het hout uit een duurzaam beheerd bos komt, waarbij zowel de milieu als sociale aspecten worden gecontroleerd.
Hier vind u meer informatie over FSC.  
> Download ons FSC certificaat.

 

PEFC is een mondiaal opererend programma dat nationale certificeringssystemen goedkeurt. Het garandeert eindgebruikers de herkomst van houtproducten uit verantwoord beheerde bossen.
Hier vind u meer informatie over PEFC.   
> Download ons PEFC certificaat.

 

  MTCS is het Maleisische houtcertificatiesysteem (Malaysian Timber Certification System) dat sinds 2014 geaccepteerd is voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.
Hier vind u meer informatie over MTCS.

 

Legaliteitsverklaringen

 

SGS TLTV – SGS is een certificeringsinstelling van keurmerken voor duurzaam bosbeheer zoals FSC. SGS heeft zelf het TLTV systeem ontwikkeld voor de verificatie van de legaliteit van hout. TLTV staat voor Timber Legality and Traceability Verification. Binnen dit systeem wordt zowel gekeken naar de legale herkomst van het hout als naar de naleving van relevante wet- en regelgeving.
Hier vindt u meer informatie over SGS TLTV en een link naar de website van SGS met de gecertificeerde klanten.
> Download ons TLTV certificaat.

 

VLO & VLC - Verification of Legal Origin (VLO) en Verification of Legal Compliance (VLC) zijn legaliteitsverklaringen die worden verstrekt  door SmartWood. Hierbij wordt gewerkt met een generiek handelsketen controlesysteem (Chain of Custody), zodat alle schakels in de keten die hout verwerken ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat het hout met een VLO of VLC certificaat betreft.
Meer informatie over VLO en VLC
> Download ons VLO & VLC certificaat.

 

 

Lidmaatschap

Atibt vertegenwoordigt bosexploitanten en hun partners bij het gehele proces van duurzame bosontginning tot en met de commercialisering en is tevens een drijvende kracht bij het maken van internationale afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van duurzaam bosbeheer. Hotim is lid van het Atibt sinds januari 2017. 

> Meer informatie over Atibt

 

 

Kwaliteitskeurmerk

KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit in de bouw. Producten met een KOMO-keurmerk voldoen automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
> Lees hier meer over KOMO.
>Download ons KOMO certificaat.

 

Close