Duurzaamheid en milieu

Hoewel hout als grondstof duurzaam is, zijn wij bij Hotim van mening dat de bossen waaruit het hout afkomstig is ook duurzaam beheerd moeten worden. Dit betekent dat bij het kappen rekening gehouden wordt met de ecologische functie van het bos en de leefomgeving van dieren- en plantensoorten behouden blijft. Ook worden de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen gerespecteerd. Duurzaam hout is dus meer dan alleen ‘legaal’ hout. Hotim verkoopt niet enkel legaal, maar verkoopt en promoot juist ook duurzaam geproduceerd hout.

Onze certificeringen

Hotim is FSC Convenant Partner.
   

Met de ondertekening van het convenant stimuleert Hotim samen met andere bedrijven in de sector de mogelijkheden om hout in de bouw te stimuleren en is de nadruk gelegd op het inkopen en toepassen van uitsluitend aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Ook is Hotim lid van de FSC-werkgroep "Lesser Known Timber species Congo Basin".

"Hout moet legaal zijn én uit duurzaam beheerde bossen komen vinden wij"

Legaal hout : EUTR proof

Legaal geproduceerd hout voldoet aan wettelijke regels. Het geeft zekerheid over de herkomst van het hout en toont aan dat het geen illegaal hout betreft. De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt, zoals Hotim, verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst. Vanzelfsprekend is Hotim EUTR-proof: we werken al lange tijd met een Due Dillegence systeem waarmee we  leveranciers beoordelen en kunnen aantonen dat het hout dat wij op de Europese markt brengen ook echt van legale herkomst is. 

Informatie over EUTR

Duurzaam geproduceerd hout

Duurzaam geproduceerd hout gaat dus verder dan alleen maar hout van legale herkomst. Wij stimuleren het gebruik van duurzaam hout op de volgende manier:

  • De inkoop van FSC®, PEFC, VLO & VLC, MTCS, TLTV-gecertificeerd hout
  • Continue controle op legaliteit en verantwoord bosbeheer
  • Het naleven van de EUTR-wetgeving
  • Niet te handelen in houtsoorten die voorkomen op de Cites-lijst Appendix I
  • De promotie van minder bekende houtsoorten
  • Steeds te zoeken naar nieuwe toepassingsgebieden

Duurzaam ondernemen

CO2 neutraal

Hotim streeft samen met zusterbedrijf Houtindustrie Veteka om in 2021 volledige CO2-neutraal te zijn. Dit duurzaamheidsdoel wordt al grotendeels gerealiseerd door de investering in 2020 in ca. 5000 zonnepanelen en door nieuwe houtverbrandingskachels. Hierdoor zijn we zelfvoorzienend in elektriciteit en verwarming van de panden en droogkamers. Daarnaast zijn diverse duurzame acties genomen, zoals het vervangen van diesel-heftrucks door elektrische heftrucks en zijn personenwagens vervangen door varianten die voldoen aan de nieuwste euronorm. Ook dragen goede isolatie, energiebesparende lampen, de lucht re-circulatiesystemen en volautomatische afzuiginstallaties bij aan een sterk verminderd energieverbruik.

Duurzaam hout promoten

Op verkoopvlak vervult Hotim een duurzaam, informerende functie naar hun afnemers toe als het gaat om de beschikbaarheid en toepasbaarheid van verschillende houtsoorten. Bij ons staat de promotie en verkoop van verantwoord geproduceerd hout centraal. Wij handelen conform de EUTR-wetgeving die sinds maart 2013 van kracht is. Zo weet u als klant dat uw hout altijd een legale herkomst heeft en bij voorkeur ook duurzaam.

Contact

Vragen of verzoeken zijn van harte welkom. Mail ons
en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Kan het niet wachten?
Neem dan telefonisch contact op met 013 514 2444. 

 

Close