Duurzaamheid.

Hoewel hout als grondstof duurzaam is, zijn wij bij Hotim van mening dat de bossen waaruit het hout afkomstig is ook duurzaam beheerd moeten worden. Dit betekent dat bij het kappen rekening gehouden wordt met de ecologische functie van het bos en de leefomgeving van dieren- en plantensoorten behouden blijft. Ook worden de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen gerespecteerd. Duurzaam hout is dus meer dan alleen ‘legaal’  hout. Hotim verkoopt niet enkel legaal, maar verkoopt en promoot juist ook duurzaam geproduceerd hout.

 

Legaal hout : EUTR proof
Legaal geproduceerd hout voldoet aan wettelijke regels. Het geeft zekerheid over de herkomst van het hout en toont aan dat het geen illegaal hout betreft. De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt, zoals Hotim, verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst. Vanzelfsprekend is Hotim EUTR-proof: we werken al lange tijd met een Due Dillegence systeem waarmee we  leveranciers beoordelen en kunnen aantonen dat het hout dat wij op de Europese markt brengen ook echt van legale herkomst is.  Lees hier meer over de EUTR.  

Duurzaam geproduceerd hout
Duurzaam geproduceerd hout gaat dus verder dan alleen maar hout van legale herkomst. Wij stimuleren het gebruik van duurzaam hout op de volgende manier:

  • Door het inkopen van FSC®, PEFC, VLO & VLC, MTCS, TLTV-gecertificeerd hout
  • Door continue controle op legaliteit en verantwoord bosbeheer
  • Door het naleven van de EUTR-wetgeving
  • Door niet te handelen in houtsoorten die voorkomen op de Cites-lijst Appendix I
  • Door de promotie van minder bekende houtsoorten
  • Door steeds te zoeken naar nieuwe toepassingsgebieden

      


        

Close